Gestaltterapi bruges til at afslutte gamle og nye uafsluttede følelser

Gestaltterapi hos psykolog Erik Kromann


Gestaltterapi er en psykologisk metode, der kan frigøre og bearbejde nye og gamle uafsluttede følelser på en uskadelig måde. Ofte giver det en stor lettelse og føles meget befriende.

Under hypnosen forestiller klienten sig, at modparten sidder i "den varme stol". Selvom det kan virke lidt kunstigt i starten, glemmer man hurtigt, at modparten ikke er til stede. Når han kan forestille sig det, beder jeg ham om at tale direkte til den pågældende, som om han var til stede.

Ved hjælp af min intuition guider jeg klienten og sørger for, at han får sagt de ting, som han aldrig fik sagt. På den måde kommer meget stærke følelser af had, kærlighed, sorg og smerte frem i lyset, så de kan blive bearbejdet og afsluttet, og klienten kan gå lettet herfra. Når følelserne kommer frem under gestaltterapien, kan der komme stærke psykiske spændinger i arme og skuldre, som skal ud af kroppen. Vreden skal ud, og til dette formål har jeg en stor pude, som jeg beder klienten om at slå i og råbe: "jeg hader dig". Selvom det er kunstigt, forsvinder spændingerne ofte på den måde. Uafsluttede følelser sætter sig i kroppen som psykiske spændinger. Når følelserne kommer ud og bliver bearbejdet, giver det en umiddelbar lettelse af kroppens spændinger. Muskler husker. Infiltrationer, som ikke er arbejdsbetingede, skyldes ofte gamle uafsluttede følelser.

Fordelen ved gestaltterapi er, at det er muligt frit at udtrykke sine følelser, uden at det får negative konsekvenser.  Når følelserne frigøres, kan man få større fysisk og psykisk velbefindende.


Der kan være flere årsager til, at man ikke kan eller vil konfronteres direkte med den involverede part. Hvis gestaltterapien benyttes under sorgterapi, kan personen være afdød. I andre tilfælde kan det handle om vrede eller sorg overfor en levende person, som man ikke ønsker at involvere sig med i virkeligheden. "Den varme stol" kan bruges til nye og gamle følelser og overfor alle f.eks. forældre, tidligere kærester, chefer og familie.


Gestaltterapi er velegnet til de klienter, der gemmer deres følelser af frygt for at skabe konflikter eller såre andre. Fordelen ved gestaltterapien er, at den involverede person ikke er til stede i virkeligheden, og at det derfor ikke får konsekvenser at vise sine følelser.

Gestaltterapi er en af vejene til personlig udvikling og til at bearbejde gamle uafsluttede følelser.

Din psykolog Erik Kromann

Din psykolog Erik Kromann


  • Mere end 20 års erfaring
  • 7 års uddannelse til psykolog på Københavns Universitet i 1980
  • Selvstændig psykolog fra 1981.
  • Autoriseret af Psykolognævnet og Socialministeriet fra 1994.
  • To årigt kursus i Gestaltterapi.
  • 40 timers kursus i mindfullness baseret kognitiv terapi I 2008.
  • 2009 Depressionsbehandling
  • 2009 Kognitiv Coaching
  • Tilsluttet Sygesikringen.
  • Forfatter til "Forøg din energi"

Medlem af Dansk Psykologforening