Systematisk behandling af angst

Systematisk angstbehandling og kognitiv - og metakognitiv terapi.

Kort oversigt over de anvendte behandlingsmetoder ved angst og depression.


Behandlingen af angst, panikangst og angstanfald er mest effektiv, når både angstsymptomerne  og årsagerne fjernes. Derfor bruger jeg flere psykologiske metoder.

I systematisk angstbehandling er det vigtigt, at du bliver meget afslappet. Derfor bruger jeg  klinisk hypnose som er en behagelig afslappet tilstand, der kan sammenlignes med at falde i staver. Hypnosen har ingen bivirkninger, og ingen mister kontrollen med sig selv. De fleste kender  "Vejhypnose", hvor du kører fra et sted til et andet uden at vide, hvordan du er nået frem.  Hypnose er en slags motorvej til underbevidstheden, som jeg bl.a. bruger til at fjerne angst, styrke din selvtillid, gå ned i gamle traumer og behandle eventuelle årsager til angsten.

Nogle få mennesker er  bange for hypnose, fordi de tror, at de mister kontrollen, men det har aldrig været tilfældet.


I systematisk angstbehandling får du lært ikke at være bange. Det kan næsten sammenlignes med at opdatere computeren og slette de gamle programmer. I en meget afslappet tilstand bliver du bedt om at forestille dig en af de situationer, som giver dig angst, men på grund af afslapningen virker situationen mindre faretruende, og du bliver ikke så urolig, som du ellers ville blive.  Angst og afslapning er to modsætninger, og det er umuligt både at være angst og afslappet på samme tid. Når du i fantasien har forestillet dig en angstsituation nogle gange i en meget afslappet tilstand efter et bestemt princip, forsvinder angsten, og det føles som om situationen er blevet mere ligegyldig. Det er fordi du har lært ikke at være bange for denne situation, og så kan vi gå vi videre til næste situation. Ved systematisk angstbehandling er angst noget indlært der skal ændres gennem indlæring. Med andre ord: Du har lært et være bange på et tidspunkt og nu lærer jeg dig ikke at være bange.

Under det fjerde punkt, der hedder "Om klinikken" er der en vejledende test af selvværd og angst.


I kognitiv terapi lærer jeg dig, hvordan du kan stoppe de negative tanker, som kan give anledning til depression. I meta kognitiv terapi lærer du undgå at tænke dårlige tanker og bearbejde dem, hvis de alligevel dukker op.  Mulighederne for at ændre på livet og verden, er begrænsede, så det er måden vi ser det på, der bestemmer, hvordan vi har det. Skræmmer du dig selv med alt, hvad der kan ske i fremtiden og bebrejder dig selv alt, hvad du har gjort i fortiden, bliver du deprimeret og holder angsten ved lige.


Mindfullness meditation er en kombination af meditation og psykologi, som samtidig giver kroppen den nødvendige hvile. Den er gavnlig søvnløshed og stressbetingede sygdomme som f.eks. forhøjet blodtryk. Har du først lært mindfullness, kan du selv bruge den som et til at finde ro i dagligdagen.


Udover at få behandlet de ubehagelige angstsymptomer arbejder jeg med hypnose gestalt terapi for at bearbejde de traumatiske begivenheder, som er årsager til angsten. De kan f.eks. være dødsfald, skilsmisse, omsorgssvigt i barndommen og lignende. I gestalt terapi beder jeg dig om at forestille dig personen i ”den varme stol” og tale til ham, som om han virkelig var til stede. Hypnose gestalt terapi er en dybdegående, intens og meget direkte og stærk form for terapi, som ofte kan give følelsesmæssig lettelse. Du kan få afløb for din gamle vrede ved at slå i en stor pude, som jeg bruger til det samme. Gamle uafsluttede følelser giver angst, spændinger og infiltrationer i kroppen. Derfor er det vigtigt at få dem bearbejdet og afsluttet. Vrede er gift for din krop, som kan skade dit helbred, men når først følelserne er bearbejdet, arbejder vi på, at du tilgiver. Selvom det kan være svært for dig, er det nødvendigt, at du gør det, om ikke andet, så for din egen skyld.


En særlig form for psykologisk detektivarbejde er aldersregression, hvor du under hypnosen bliver du bedt om at gå tilbage i dit liv ved at tælle baglæns fra din nuværende alder. Ofte kan du selv mærke, hvornår der skete noget traumatisk eller jeg kan fornemme, om der er gamle traumer, som skal bearbejdes.

Samtaleterapi bruger jeg også i begrænset omfang, men foretrækker at bruge de ovennævnte metoder, som jeg anser for at være mere effektive end samtaleterapi.


Angstbehandlingen tager som regel 10 til 12 timer. De bedste resultater opnås, hvis du gennemfører hele behandlingen og er positiv og åben overfor metoderne, selvom du måske ikke forstår dem og synes at det er svært. Terapi er et samarbejde mellem to personer, hvor vi begge skal gøre det så godt, som vi kan.

Det afhænger af din personlighed, dine behov og problemstillinger, hvilke metoder jeg anvender.

Systematisk angstbehandling og kognitiv - og metakognitiv terapi
  • Mere end 20 års erfaring
  • 7 års uddannelse til psykolog på Københavns Universitet i 1980
  • Selvstændig psykolog fra 1981.
  • Autoriseret af Psykolognævnet og Socialministeriet fra 1994.
  • To årigt kursus i Gestaltterapi.
  • 40 timers kursus i mindfullness baseret kognitiv terapi I 2008.
  • 2009 Depressionsbehandling
  • 2009 Kognitiv Coaching
  • Tilsluttet Sygesikringen.
  • Forfatter til "Forøg din energi"

Medlem af Dansk Psykologforening

Copyright © 2017 . All Rights Reserved

Angstklinikken og Greve psykologiske klinik

Sløjen 18, 2670 Greve

E-MAIL: kontakt@psykolog-klinik.dk

TEL: 69908988

TELEFONTIDER

Mandag - fredag       

8 - 9  og 12 - 13 

telefon 69908988

SIDENAVIGATION

Forside                        |     Symptomer

Behandlingstilbud     |     Om Klinikken

Kontakt