Regler for at få tilsdkud fra sygesikringen

Sygesikring og regler for tilskud til krisehjælp hos psykolog


Sygesikringen giver kun tilskud til krisehjælp efter nedennævnte regler. For at få tilskud må du have en have henvisning fra en alment praktiserende læge Henvisningen kan ikke udstedes senere end 12 måneder efter begivenheden og er kun gyldig, hvis psykologen modtager den senest en måned efter udstedelsen, og hvis den opfylder et af de nedenstående krav. Der ydes kun tilskud til maksimalt 12 konsultationer for hver begivenhed, og du betaler selv cirka en tredjedel af honoraret til psykologen. Krisehjælpen omfatter følgende begivenheder:


Røveri-, volds- eller voldtægtsofre.

Trafik- og ulykkesofre.

Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.

Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.

Pårørende til personer, der er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom.

Pårørende ved dødsfald.

Personer, der har forsøgt selvmord.

Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge pga. misdannelser eller lignende ved barnet.

Personer, der inden det fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.

Personer med let eller moderat depression (over 18 år) efter udført psykometerisk test.

    11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til     

           moderat OCD, og er mellem 18 og 38 år.

Personer mellem 18 og 21 år med angst og depression kan få gratis psykologhjælp, hvis de har en henvisning fra lægen. Ordningen er en forsøgsordning, som gælder til 2025.

Afbud skal så vidt muligt meldes senest dagen i forvejen kl. 16.00. Ellers betaler man egenbetalingen. Honoraret afregnes kontant (ikke dankort) fra gang til gang, og en gang om måneden får du en regning, som viser din egenbetaling. Er du medlem af Danmark kan du sende regningen ind og få cirka kr.100,- i godtgørelse pr. behandling.

Ovennævnte regler er i henhold til overenskomst med sygesikringen.

Din psykolog Erik Kromann


  • Mere end 20 års erfaring
  • 7 års uddannelse til psykolog på Københavns Universitet i 1980
  • Selvstændig psykolog fra 1981.
  • Autoriseret af Psykolognævnet og Socialministeriet fra 1994.
  • To årigt kursus i Gestaltterapi.
  • 40 timers kursus i mindfullness baseret kognitiv terapi I 2008.
  • 2009 Depressionsbehandling
  • 2009 Kognitiv Coaching
  • Tilsluttet Sygesikringen.
  • Forfatter til "Forøg din energi"

Medlem af Dansk Psykologforening