Eksamensangst og præstationsangst kan forringe resultatet

Eksamensangst og Præstationsangst


Hvis du hører til de mennesker, som har eksamensangst og går fuldstændig i panik til eksamen, vil det være en god ide at få fjernet din eksamensangst og din præstationsangst. Føler du dig nervøs, usikker og bange ved eksamen, vil dit kropssprog signalere, at du ikke kan stoffet særligt godt, også selvom du er velforberedt. Da enhver bedømmelse ved eksamen rummer et subjektivt element, vil du, på grund af din usikkerhed og eksamensangst, få et ringere eksamensresultat end den person, som udstråler selvsikkerhed, selvom I kan stoffet lige godt.


Hvis en selvsikker person og en usikker person med eksamensangst, som kan lige meget går til eksamen, har undersøgelser vist, at den selvsikre person vil få et eksamensresultat, der er to point bedre den usikre person. Det skyldes, at enhver bedømmelse af eksaminander har et subjektivt element. Den usikre person vil derfor blive bedømt som en person, der ikke kan sit stof særligt godt. Selvom det er uretfærdigt, er det desværre tilfældet.


Et andet problem er, at personen med eksamensangst kan risikere, at den berygtede sorte klap går ned. Pludselig ved han ikke, hvad han skal sige eller gøre, og det er, som om hjernen står stille. Men når eksamen er overstået, og eksamensangsten er forsvundet, ved han godt, hvad han skulle have sagt eller skrevet.


Nogle mennesker har så meget eksamensangst, at de bliver grebet af panik allerede før eksamen og bruger den halve nat til at læse hjernen ud af hovedet. Dagen før eksamen er det bedst at slappe af og højest bruge lidt tid på at læse notater. Ligesom en sportsmand forbereder sig psykisk og fysisk på et godt resultat, er det vigtigt, at være fysisk udhvilet og psykisk forberedt til eksamen.