Beskrivelse af de forskellige traumatiske kriser og deres behandling med hypnose og kognitiv terapi

Krisehjælp og Sorgterapi


Langt de fleste mennesker oplever kriser i livet og kan få brug for krisehjælp og sorgterapi, f.eks. når de mister en, som de holder af. Ingen kan være lykkelige hele tiden, men udadtil prøver nogle mennesker at lade som om, de ikke har problemer. Spørger vi en kriseramt person om, hvordan det går, får vi næsten altid svaret: "Det går godt", selvom vi ved, at personen er i krise og har det dårligt. Grunden til dette er, at vi tror, den normale sindstilstand er at være lykkelig hele tiden. Vi føler, at det er flovt og forkert at fortælle, når vi er i sorg og krise og er kede af det.


Nogle mennesker bliver forlegne, når de møder en kriseramt person, fordi de ikke ved, hvordan de skal håndtere det, men det bedste er at lytte til den kriseramte uden at komme med løsninger. Dem må han selv finde.


Kriser i livet kan ikke alene opstå ved ulykker, dødsfald, alvorlige sygdomme, afskedigelse og skilsmisse. De kan også opstå ved ændringer på grund af alder f.eks. ungdomsproblemer, når den unge mand eller kvinde skal vænne sig til at være voksen, en proces, som stiller store krav til personens selvtillid.

En anden krise, der kan opstå i familien, er en fødselsdepression, når et barn fødes, fordi kvinden har haft for store romantiske forventninger til moderskabet. Samtidig er hun svækket efter at have født og har svært ved at leve op til de store krav, som et nyfødt barn stiller til omsorg og pleje. 


Endvidere kan de første ungdomsår kan give anledning til kriser både for de unge og for deres forældre, især når børnene flytter hjemmefra. Forældrene må lære at slippe forældrerollen, og lade den unge selv at tage ansvaret for sit liv. Når det lykkes og parterne accepterer de nye roller, er det en sund proces er. Forældrenes vigtigste opgave er, at lære børnene at klare sig selv.


Endvidere er der den eksistentielle krise, når livet bliver for uoverskueligt. Den eksistentielle krise kan opstå på alle tidspunkter i livet, når alting går imod, og man ikke kan se meningen med det hele.

Eksempler på dette er midtvejskrisen og overgangen til pensionsalderen. Nogen mener, at pensionsalderen er den største trussel mod helbredet. Selvom vi har haft store forventninger til pensionsalderen, er det måske ikke så spændende, som vi tror, når vi mister noget af identiteten og har ikke noget at stå op til.


I kriser kan man blive handlingslammet, uopmærksom og fraværende i forhold til omgivelserne og have lyst til at give op.  Kriser kan ofte behandles med kognitiv terapi og hypnose. Vi må erkende, at alle kan have modgang i tilværelsen, og at modgang kan gøre os stærkere og mere modne. Men det afhænger af,  hvordan vi håndterer modgang og kriser. Ligesom det er i dyrenes verden kan du vælge at "kæmpe, flygte eller ligge død". Livet er ikke altid er "som en tur i Tivoli. Det er det ikke for nogen. Et mere positivt syn på livet er følgende: Livet er som at bestige et bjerg. Der er mange forhindringer på vejen op, men jo længere vi kommer op, desto bedre bliver udsigten.


Depression kan give handlingslammelse.

  • Mere end 20 års erfaring
  • 7 års uddannelse til psykolog på Københavns Universitet i 1980
  • Selvstændig psykolog fra 1981.
  • Autoriseret af Psykolognævnet og Socialministeriet fra 1994.
  • To årigt kursus i Gestaltterapi.
  • 40 timers kursus i mindfullness baseret kognitiv terapi I 2008.
  • 2009 Depressionsbehandling
  • 2009 Kognitiv Coaching
  • Tilsluttet Sygesikringen.
  • Forfatter til "Forøg din energi"

Medlem af Dansk Psykologforening

Copyright © 2017 . All Rights Reserved

Angstklinikken og Greve psykologiske klinik

Sløjen 18, 2670 Greve

E-MAIL: kontakt@psykolog-klinik.dk

TEL: 69908988

TELEFONTIDER

Mandag - fredag       

8 - 9  og 12 - 13 

telefon 69908988

SIDENAVIGATION

Forside                        |     Symptomer

Behandlingstilbud     |     Om Klinikken

Kontakt