Test af selvværd og angst

Angsttest


En psykologisk test kan være med til at afklare, om du har behov for at konsultere en psykolog. Brug et par minutter på denne psykologiske test af selvtillid og angst. Udskriv gerne skemaet på printeren og sæt kryds ved de situationer, der giver dig uro.

Testen er naturligvis kun vejledende og bør ikke stå alene.

At holde tale i en forsamling
At blive drillet eller generet af nogen
At være til eksamen (skriftlig, mundtlig)
At være anderledes og ikke god nok
At blive afskediget
At lave fejl
At telefonere
At kritisere andre
At blive skældt ud af nogen
At sige noget dumt
At komme for sent
At være usikker og usympatisk
At blive til grin
At blive kritiseret
Ikke at leve op til andres forventninger
At Skilles fra venner
At blive afvist af andre
At blive vred og skændes med nogen
At træffe nogen for første gang
At blive misforstået
At se folk i øjnene
Pauser i en samtale
At blive ignoreret (overset)
At blive flov eller rødme
At blive bagtalt
At sige sin mening og holde fast ved den
Ikke at kunne nå det, du skal lave
At være sammen med en af modsat køn
At nogen ser på dig, når du arbejder
At vise dine følelser (vrede, had, sorg)
At være midtpunkt i en forsamling
At komme ind i et værelse,       hvor alle andre lige har sat sig.
At gå forbi en gruppe mennesker
At bede andre om noget
At være til ulejlighed
At gøre noget impulsivt
At sige nej til andre
At føle sig udstødt af andre
At føle sig ensom og alene
At skulle til fest eller lignende
At tage beslutninger og have ansvar

1 - 5

Du er lidt usikker, men kan måske overvinde det

5 - 10

Du er usikker og kan have svært ved at gøre dig gældende

over 10

Du har et mindreværdskompleks og har det ikke særligt godt med dig selv og med andre. Du risikerer at andre udnytter dig

Angst for sygdomme, ulykker mv.

At høre et udrykningshorn
At gå til lægen eller tandlægen
At have stress
At få en fysisk sygdom
At få indsprøjtninger
At se mennesker med misdannelser
At se blod
At se et dødt menneske
At se billeder fra en operation
Ikke at kunne få luft
At dø
At andre skal dø
At være sammen med psykisk syge mennesker
At blive psykisk syg
At blive svimmel
At komme til skade
At have kvalme
Ikke at have styr på tingene
Ikke at kunne sove om natten
At stå med nogle skarpe genstande
Hvis hjertet slår anderledes
At miste  selvkontrollen
At besvime
At få et angstanfald
At være alene på et fremmed sted
At være alene hjemme og blive dårlig
At se en trafikulykke
At komme på hospitalet
At der skal ske noget ubehageligt
At få onde drømme
Dyr (fugle, kravlende insekter, rotter, slanger)
At gå over gaden
At gå over en åben plads
At kigge ned fra høje bygninger
At høre en høj pludselig lyd
At nogen rører ved dig
At være på et mørkt sted
At være sammen med berusede mennesker

1 - 5

Afhængigt af situationerne behøver det ikke at være et problem.

5 - 10

Angsten kan gøre det vanskeligt at fungere i hverdagen

over 10

Angsten kan være invaliderende for dig og kan ødelægge dit liv

Hvis du vil arbejde med at få behandlet din angst kan du gemme det udfyldte skema og medbringe det til konsultationen.

Din psykolog Erik Kromann

Din psykolog Erik Kromann


  • Mere end 20 års erfaring
  • 7 års uddannelse til psykolog på Københavns Universitet i 1980
  • Selvstændig psykolog fra 1981.
  • Autoriseret af Psykolognævnet og Socialministeriet fra 1994.
  • To årigt kursus i Gestaltterapi.
  • 40 timers kursus i mindfullness baseret kognitiv terapi I 2008.
  • 2009 Depressionsbehandling
  • 2009 Kognitiv Coaching
  • Tilsluttet Sygesikringen.
  • Forfatter til "Forøg din energi"

Medlem af Dansk Psykologforening