Egenbetaling uden henvisning og med henvisning.

Tidsbestilling, telefontider og priser


Tidsbestilling til en konsultation kan foretages mandag - fredag kl. 8-9 og 12-13 på tlf. 69 90 89 88. For at jeg ikke bliver forstyrret under en behandling, er det bedst at ringe i telefontiden. Da psykologer har tavshedspligt, garanteres du naturligvis fuld diskretion og fuldstændig fortrolighed. Du kan også benytte dig af kontaktformularen i højre side.


Mit almindelige honorar for privatklienter udgør pr.1.1. 2019 kr. 890,- for 50 minutter. Priserne er i overensstemmelse med retningslinjerne for Dansk Psykolog Forening. Der afregnes kontant fra gang til gang. Dankort og andre kreditkort modtages ikke, da jeg ikke har kortlæser til dankort, så husk at tage penge med.

For at få en henvisning fra lægen må du tilhøre en af de grupper, som er berettigede til at få tilskud fra den offentlige sygesikring. Selvom du får en henvisning fra lægen, er psykologbehandlingen ikke gratis. For at henvisninger skal være gyldig, skal den afleveres til psykologen senest 1 måned efter udstedelsen. Sygesikringen har fastsat en egenbetaling, som skal betales, hver gang du kommer. Den er ens hos alle psykologer under sygesikringen og er pr.1.1.2019 kr. 410,- for første behandling og kr. 342,- for de efterfølgende gange.

Husk at tage kontanter med, da jeg ikke tager imod dankort og mobilpay.


Hver behandling varer cirka 45 minutter, og der gives tilskud til 12 konsultationer for hver hændelse. Medlemmer af "Danmark" kan yderligere få godtgjort ca. kr. 100,- af egenbetalingen ved at indsende den månedlige opgørelse fra psykologen. Dette gælder imidlertid kun for de klienter, der har fået en henvisning.


Hvis du eller din virksomhed har en sundhedsforsikring, kan du selv vælge en psykolog, der har de kompetencer, som du har brug for. Mit honorar er kr. 890,00 for 50 minutter.


Husk at melde eventuelle afbud senest dagen i forvejen. Ellers betales egenbetaling som godtgørelse for tabt arbeldsfortjeneste. Ved fravær uden afbud betales fuldt honorar. Regler for afbud er i overens-stemmelse med reglerne fra Dansk Psykolog Forening.

Copyright © 2017 . All Rights Reserved

Angstklinikken og Greve psykologiske klinik

Sløjen 18, 2670 Greve

E-MAIL: kontakt@psykolog-klinik.dk

TEL: 69908988

TELEFONTIDER

Mandag - fredag       

8 - 9  og 12 - 13 

telefon 69908988

SIDENAVIGATION

Forside                        |     Symptomer

Behandlingstilbud     |     Om Klinikken

Kontakt